Chú giải | Gửi bản đồ | Hướng dẫn
Kết quả tìm kiếmTìm đường điBản đồ của tôi
 Phương tiện : Chiều ngược lại Xóa kết quả 
Hướng dẫn tạo bản đồ của tôi

Click vào thanh công cụ bên trái bản đồ để thêm các điểm, đường, vùng, nhãn, vào bản đồ của bạn.

Nhập thông tin về tên, mô tả của các đối tượng, nhấn nút lưu để lưu lại bản đồ. Bạn cũng có thể thêm, xóa, sửa bản đồ của mình.